CHANGE LANGUAGE

PILIH WARNA

icon biru Merah Hijau  

 

 

 

W3C SUPPORT

SAIZ FONT

Panel W3C

Permohonan Penganjuran Kursus/Program/Bengkel/Seminar/Workcamp Di Luar Pejabat

Selaras dengan Pekeliling Perbendaharaan PK7/2013: Pengecualian Daripada Tatacara Perolehan dan WP1.11/2013: Penurunan Kuasa Kepada Pegawai Pengawal Untuk Meluluskan Penyediaan Kemudahan secara Pakej Bagi Penganjuran Program Rasmi Jabatan atau Semasa Pegawai Bertugas Rasmi/Berkursus Dalam Negara. Tuan/Puan dipohon menggunakan format borang permohonan Penganjuran Kursus/Program/Bengkel/Seminar di Luar Pejabat (seperti di Lampiran).

Borang yang telah lengkap diisi perlu dikemukakan kepada Unit Pentadbiran untuk diangkat ke Ibu Pejabat untuk pertimbangan Pihak Berkuasa Melulus bagi kelulusan berbelanja.

Sila klik untuk borang Permohonan:Permohonan Penganjuran Kursus/Program/Bengkel/Seminar/Workcamp Di Luar Pejabat  

Federal Development Office of Kedah State shall not be liable for any loss or damage caused by the usage of any information obtained from this Website
Pejabat Pembangunan Persekutuan Negeri Kedah