LANGUAGE

PILIH WARNA

icon biru Merah Hijau  

 

 

 

SAIZ FONT

Panel W3C

Technical Section Function

Bahagian Ukur Bahan

1.  Menyelaras urusan pentadbiran kontrak projek-projek pembangunan untuk 19 Kementerian. 
2.  Menyelaras dan menguruskan Pentadbiran Pra dan Pos Kontrak serta mengurus dan membuat perakuan tender untuk disetuju terima oleh Lembaga Tender.
3.  Menyelaras dan menguruskan pengeluaran Surat Setuju Terima Tender kepada Kontraktor yang berjaya.
4.  Menyelaras perlantikan dan mengawasi perkhidmatan perunding serta menyelaras urusan penjualan tender dan sebut harga.

Bahagian Bangunan

1.  Merancang dan mengurus pelaksanaan projek-projek pembangunan untuk 12 Kementerian. 
2.  Merancang dan menyelaras projek yang dilaksanakan oleh perunding dengan jabatan pelanggan serta Mereka bentuk dan penyelaras kerja-kerja yang dikendalikan terus oleh jabatan.
3.  Menguruskan peruntukan projek-projek pembangunan dari kementerian-kementerian yang berkaitan.
4.  Memantau dan menyediakan laporan kemajuan projek-projek dalam perancangan dan pembinaan.

Bahagian Jalan/Infrastruktur

1.  Merancang dan mengurus pelaksanaan projek-projek pembangunan untuk 7 Kementerian. 
2.  Merancang dan menyelaras projek yang dilaksanakan oleh perunding dengan jabatan pelanggan.
3.  Merancang dan menyelaras projek yang dilaksanakan oleh perunding dengan jabatan pelanggan serta Mereka bentuk dan penyelaras kerja-kerja yang dikendalikan terus oleh jabatan.
4.  Menyelaras kerja sebut harga yang dipanggil dan menjadi Penasihat Teknikal Jawatankuasa Perlantikan Perunding Peringkat Agensi.
5.  Menguruskan peruntukan projek-projek pembangunan dari Kementerian Kerja Raya dan Kementerian Pelajaran.
6.  Memantau dan menyediakan laporan kemajuan projek-projek dalam perancangan dan pembinaan.
Federal Development Office of Kedah State shall not be liable for any loss or damage caused by the usage of any information obtained from this Website
Pejabat Pembangunan Persekutuan Negeri Kedah