LANGUAGE

PILIH WARNA

icon biru Merah Hijau  

 

 

 

SAIZ FONT

Panel W3C

Profile

VISI
Agensi Pusat Yang Unggul Dalam Penyelarasan Dan Pemantauan Pembangunan Negara


MISI
Agensi Pusat Yang Memacu Pembangunan Negara Melalui Penyelarasan, Pemantauan, Pelaksanaan Dan Penilaian Dasar, Program dan Projek Dengan Mengamalkan Tadbir Urus Yang Baik Dan Budaya Kerja Yang Kreatif, Inovatif dan Berintegriti


MOTO


PUNCA KUASA

 • P.U.(A)203 Akta Tugas-tugas Menteri 1969
 • Perintah Menteri-menteri Kerajaan Persekutuan 2009
 • Arahan No. 1, 2010 Majlis Tindakan Negara
 • Keputusan Jemaah Menteri
 • Arahan Pentadbiran YBhg. Ketua Setiausaha Negara dan Lain-lain
 • Arahan YAB Perdana Menteri dan YAB Timbalan Perdana Menteri yang di keluarkan dari semasa ke semasa

ETIKA KERJA

 • Sentiasa Awal dan Mendahului
 • Sentiasa Bersemangat
 • Sentiasa Tekun dan Rajin
 • Sentiasa Positif dan Optimistik
 • Kenali Potensi dan Kehebatan Diri
 • Sentiasa Cekal dan Tabah
 • Sentiasa Memperbaiki Diri dan Keadaan
 • Sentiasa Menghasilkan Kerja Yang Cemerlang
 • Sentiasa Bersyukur
 • Sentiasa Berdoa
 • Sentiasa Tawadduk
 • Sentiasa Tersenyum

PERKHIDMATAN TERAS UTAMA

 1. Menyelaras, memantau, menilai pelaksanaan dan outcome Program/Projek Pembangunan Rancangan Malaysia Lima Tahun (RMLT).
 2. Mengurus peruntukan serta melaksana dan memantau Program/Projek Khas YAB Perdana Menteri.
 3. Menyelaras, memantau dan menilai Program/Projek Kesejahteraan Rakyat.

PERKHIDMATAN TERAS

 1. Menyelaras, melaksana, memantau dan menilai Projek Penyelenggaraan Infrastruktur Asas dan Projek Penyelenggaraan Infrastruktur Awam di bawah Peruntukan Kementerian Kewangan.
 2. Menyelaras dan memantau keberkesanan dasar serta strategi program Satu Daerah Satu Industri.
 3. Menjadi urusetia kepada jentera penyelarasan pelaksanaan di bawah  Arahan No. 1, 2010 dan Mesyuarat-mesyuarat Utama Kerajaan.
 4. Menyelaras dan memantau keberkesanan dasar serta strategi Badan Berkanun Persekutuan (BBP) berdasarkan Pekeliling-pekeliling yang berkaitan.
 5. Menyelaras dan memantau keberkesanan dasar serta strategi Penyusunan Semula Masyarakat, Penyertaan Bumiputera Pulau Pinang dan Lembaga Kemajuan Wilayah Pulau Pinang (PERDA).

PENGURUSAN SOKONGAN

 1. Mengurus bayaran kepada kontraktor/pembekal dalam masa 14 hari selepas dokumen lengkap diterima.

 

Federal Development Office of Kedah State shall not be liable for any loss or damage caused by the usage of any information obtained from this Website
Pejabat Pembangunan Persekutuan Negeri Kedah