LANGUAGE

PILIH WARNA

icon biru Merah Hijau  

 

 

 

SAIZ FONT

Panel W3C

SDO Kedah Client Charter

1. Mengeluarkan Laporan Prestasi Pelaksanaan Projek RMLT mengikut permintaan dalam masa 3 hari.
 
2. Menyiapkan Laporan Penilaian Outcome Program/Projek dalam masa 3 bulan setelah terma rujukan dipersetujui.
 
3. Memberi khidmat nasihat, rundingan dan sokongan teknikal terhadap perancangan, pelaksanaan, pemantauan dan pengurusan projek dalam tempoh 3 hari selepas menerima permohonan.
 
4. Melaksanakan dan menyiapkan projek-projek kecil pembangunan bernilai RM 200,000.00 ke bawah dalam tempoh 6 bulan dari tarikh peruntukan diluluskan.
 
5. Menjana senarai orang miskin/miskin tegar daripada e-Kasih dalam tempoh 2 hari selepas permohonan diterima.
 
6. Memberi maklum balas pertama kepada Pertanyaan/Aduan Awam dalam tempoh tidak melebihi 3 hari.
 
7. Memproses baucar bayaran dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh permohonan diterima oleh PPPN Kedah.
  
Federal Development Office of Kedah State shall not be liable for any loss or damage caused by the usage of any information obtained from this Website
Pejabat Pembangunan Persekutuan Negeri Kedah