LANGUAGE

PILIH WARNA

icon biru Merah Hijau  

 

 

 

SAIZ FONT

Panel W3C

WEB TEAM

Pengerusi
⇒Dr. Hj. Megat Sany bin Megat Ahmad Supian

Timbalan Pengerusi
⇒Puan Maznah binti Musa

Ahli Jawatankuasa Kerja Pengurusan Laman Web :

Seksyen Ahli Jawatankuasa
Pengurusan ⇒Ahmad Fuad bin Ishak
Khas ⇒Mohamad Azhar bin Fadziya
Pemantauan
⇒Nazatul Azni binti Hamzah
Teknikal ⇒Mohd. Nizam bin Zainal Abidin
Pembasmian Kemiskinan  ⇒Mazlyana binti Ramli

Ahli Pasukan Pengurusan Kandungan Laman Web :

Seksyen Ahli Jawatankuasa
Pengurusan ⇒Abd. Halim bin Abd. Rahman
Seksyen Khas ⇒Mohammad Zaki bin Kismin
Pemantauan
⇒Syadri bin Man
Teknikal ⇒Mohd. Nizam bin Zainal Abidin
Pembasmian Kemiskinan  ⇒Noor Mila binti Hamid


Ahli Jawatankuasa Teknikal Laman Web :

Unit Ahli Jawatankuasa
Teknologi Maklumat ⇒Nor Hasniza binti Che Hassan
Teknologi Maklumat ⇒Saidatul Akmal binti Sateri
Teknologi Maklumat ⇒Hassan bin Ahmad

 Ahli Pasukan Pembangunan dan Penyenggaraan Laman Web :

Unit Ahli Jawatankuasa
Teknologi Maklumat ⇒Nor Hasniza binti Che Hassan
Teknologi Maklumat ⇒Saidatul Akmal binti Sateri
Teknologi Maklumat ⇒Hassan bin Ahmad

 

Federal Development Office of Kedah State shall not be liable for any loss or damage caused by the usage of any information obtained from this Website
Pejabat Pembangunan Persekutuan Negeri Kedah